BIDV Phú Yên Thông báo thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay

BIDV Phú Yên Thông báo thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm là Xe ô tô con nhãn hiệu Daewoo, biển số: 78A-040.26; Số đăng ký: 009777 để thu hồi nợ vay

Xem tiếp...
BIDV Phú Yên Thông báo thu giữ tài sản

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên) thông báo thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm là tàu cá vỏ thép theo NĐ 67 để xử lý thu hồi nợ vay.

Xem tiếp...
BIDV Thanh Nam thong bao thu giu tai san cua cong ty TNHH Dosan

 Tài sản thu giữ là hệ thống máy móc thiết bị của 02 dây chuyền sản xuất phôi giấy của công ty TNHH Dosan

Xem tiếp...
THÔNG BÁO THU GIỮ TÀI SẢN MMTB MAY MẶC CÔNG TY TNHH MTV MXK TUẤN LÊ - BIDV PHÚ XUÂN

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Xuân thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là máy móc thiết bị của Công ty TNHH MTV May xuất khẩu Tuấn Lê như sau:

Xem tiếp...