Thu giữ tài sản bảo đảm > Bất động sản
Chi nhánh Thái hà thông báo thu giữ tài sản

1.             Thông tin về tài sản thu giữ

          Tài sản thu giữ là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thế chấp tại thửa đất số: 99A; Tờ bản đồ số: 44 có địa chỉ tại Tổ 1 Khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 458506, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01694 do UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội cấp ngày 15/10/2009” mang tên ông Cấn Văn Thành và bà Trịnh Thị Thành.

-       Diện tích đất: 253,1 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba phẩy một mét vuông).

-       Loại đất: Đất ở + vườn

-       Thời hạn sử dụng đất: 50m2 đất ở: Lâu dài; 203,1m2 đất vườn: Đến tháng 12/2058.

-       Thửa số: 99A                                     ;Tờ bản đồ số: 44

          Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất thế chấp.

2. Thông tin thời gian địa điểm:  lúc 10h00 ngày 05/12/2017 tại thửa đất số: 99A; Tờ bản đồ số: 44 có địa chỉ tại Tổ 1 Khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Thông tin chi tiết đính kèm

Xem tiếp...
Thông báo thu giữ TSBĐ đối với khoản nợ Công ty CP Sông Hồng Thăng Long

Thông báo thu giữ TSBĐ đối với khoản nợ Công ty CP Sông Hồng Thăng Long tại Chi nhánh Phú Thọ

Xem tiếp...
BIDV Bình Dương thông báo thu giữ TSBĐ của Công ty TNHH GB Vina

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương thông báo về việc thu giữ TSBĐ của Công ty TNHH GB Vina tại địa chỉ phường Uyên Hưng, Tx Tân Uyên, Bình Dương.

Xem tiếp...
BIDV Dai La thong bao thu giu tai san cua ong Dinh Quang Trung va ba Nguyen Thi Tho

BIDV Dai La thong bao thu giu tai san cua ong Dinh Quang Trung va ba Nguyen Thi Tho

Xem tiếp...
BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của thu giữ tài sản của gia đình bà Trịnh Thị Cần, gia đình ủy quyền cho ông Đỗ Văn Năng và bà Nguyên Thị Hồng Thi

BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của thu giữ tài sản của gia đình bà Trịnh Thị Cần, gia đình ủy quyền cho ông Đỗ Văn Năng và bà Nguyên Thị Hồng Thi

Xem tiếp...
BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của ông Đồng Phương Nam

BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của ông Đồng Phương Nam

Xem tiếp...
BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của gia đình ông Đỗ Văn Năng, bà Nguyễn Hồng Thi

BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của gia đình ông Đỗ Văn Năng, bà Nguyễn Hồng Thi

Xem tiếp...
Thông báo thu giữ tài sản của ông Nguyễn Quốc Tuấn bà Nguyễn Thị Hồng Loan

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm xử lý nợ xấu  của ông Nguyễn Quốc Tuấn bà Nguyễn Thị Hồng Loan số 528 TB BIDV TVI

Xem tiếp...
fd

adfadfadfadfdfaffdafad asdf adf ad

Xem tiếp...