Thu giữ tài sản bảo đảm > Bất động sản
BIDV Bình Dương thông báo thu giữ TSBĐ của Công ty TNHH GB Vina

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương thông báo về việc thu giữ TSBĐ của Công ty TNHH GB Vina tại địa chỉ phường Uyên Hưng, Tx Tân Uyên, Bình Dương.

Xem tiếp...
BIDV Dai La thong bao thu giu tai san cua ong Dinh Quang Trung va ba Nguyen Thi Tho

BIDV Dai La thong bao thu giu tai san cua ong Dinh Quang Trung va ba Nguyen Thi Tho

Xem tiếp...
BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của thu giữ tài sản của gia đình bà Trịnh Thị Cần, gia đình ủy quyền cho ông Đỗ Văn Năng và bà Nguyên Thị Hồng Thi

BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của thu giữ tài sản của gia đình bà Trịnh Thị Cần, gia đình ủy quyền cho ông Đỗ Văn Năng và bà Nguyên Thị Hồng Thi

Xem tiếp...
BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của ông Đồng Phương Nam

BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của ông Đồng Phương Nam

Xem tiếp...
BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của gia đình ông Đỗ Văn Năng, bà Nguyễn Hồng Thi

BIDV Thái Nguyên thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản của gia đình ông Đỗ Văn Năng, bà Nguyễn Hồng Thi

Xem tiếp...
Thông báo thu giữ tài sản của ông Nguyễn Quốc Tuấn bà Nguyễn Thị Hồng Loan

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm xử lý nợ xấu  của ông Nguyễn Quốc Tuấn bà Nguyễn Thị Hồng Loan số 528 TB BIDV TVI

Xem tiếp...
fd

adfadfadfadfdfaffdafad asdf adf ad

Xem tiếp...