Trang chủ BIDV > Lienhe

  NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

    BAN QUẢN LÝ TÍN DỤNG

    35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

   Tel: 04.22200415; Fax: 04.22200414