BIDV Phú Tài thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá các khoản nợ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài trân trọng thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá các khoản nợ.

Xem tiếp...