Phát mại tài sản > Phương tiện vận tải
BIDV Phú Yên thông báo bán công khai tài sản là tàu cá vỏ thép theo NĐ67

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên) thông báo bán công khai tài sản bảo đảm là tàu cá vỏ thép vay theo NĐ 67 để thu hồi nợ vay.

Xem tiếp...
BIDV Thành Nam phát mại tàu Hoàng Phong 18, trọng tải 3085 tấn

BIDV Thành Nam phát mại tài sản là tàu biển tàu Hoàng Phong 18, trọng tải 3085 tấn

Xem tiếp...
BIDV Phú Yên thông báo bán tài sản tàu cá vay theo NĐ67 (lần 4)

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên) thông báo bán tài sản bảo đảm là tàu cá vỏ thép vay theo NĐ 67 để thu hồi nợ vay như sau:

Xem tiếp...
BIDV Phú Yên Thông báo bán công khai tài sản là tàu cá vỏ thép

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Cn Phú Yên bán công khai tài sản là tàu cá vỏ thép đóng theo NĐ67

Xem tiếp...
BIDV Phú Yên thông báo bán tài sản tàu cá vay theo NĐ67 lần 3

 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên) thông báo bán tài sản bảo đảm là tàu cá vỏ thép vay theo NĐ 67 để thu hồi nợ vay

Xem tiếp...
BIDV THÀNH NAM THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN THUÝ ĐẠT LẦN 8

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam thông báo về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP Thuý Đạt như sau:

Xem tiếp...
BIDV PHÚ TÀI THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TẠI CTY TNHH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TOÀN CẦU

BIDV PHÚ TÀI THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 04 ĐẦU KÉO VÀ SƠ MI RƠ MÓC TẠI CTY TNHH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TOÀN CẦU

Xem tiếp...
BIDV THÀNH NAM THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN THUÝ ĐẠT LẦN 7

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam thông báo về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP Thuý Đạt như sau:

Xem tiếp...
BIDV PHÚ TÀI THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ 06 ĐẦU KÉO VÀ SƠ MI RƠ MÓOC

BIDV Phú Tài trân trọng thông báo việc bán đấu giá tài sản là các xe đầu kéo như sau

Xem tiếp...
BIDV Đông Hà Nội phát mại 22 xe ô tô

BIDV Đông Hà Nội thông báo bán tài sản bảo đảm như sau:

Xem tiếp...