Phát mại tài sản > Bất động sản
CHI NHANH BAC HUNG YEN THONG BAO BAN TAI SAN LA BAT DONG SAN

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên thông báo tới các thành viên trong hệ thống BIDV và các cá nhân, tổ chức quan tâm được biết và hỗ trợ Chi nhánh trong việc giới thiệu đối tác mua tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay, cụ thể như sau:

Xem tiếp...
CHI NHANH BAC HUNG YEN

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên thông báo tới các thành viên trong hệ thống BIDV và các cá nhân, tổ chức quan tâm được biết và hỗ trợ Chi nhánh trong việc giới thiệu đối tác mua tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay, cụ thể như sau:

Xem tiếp...
BIDV HÀ THÀNH THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THU HỒI NỢ

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành đang phối hợp với Chủ tài sản để bán tài sản thế chấp thu hồi nợ vay của khách hàng tại Chi nhánh.

Xem tiếp...
BIDV THÁI BÌNH THÔNG BÁO PHÁT MẠI TÀI SẢN

BIDV Thái Bình phát mại tài sản bảo đảm của khách hàng như sau:

Xem tiếp...
BIDV PHỦ DIỄN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

BIDV PHỦ DIỄN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xem tiếp...
BIDV THANH NAM THONG BAO BAN DAU GIA TAI SAN CONG TY CP THUY DAT LAN 2

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam thông báo về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP Thuý Đạt như sau:

Xem tiếp...