Phát mại tài sản > Bất động sản
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bà rịa Vũng tàu thông báo thu giữ các tài sản thế chấp của khách hàng như sau:

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bà rịa Vũng tàu thông báo thu giữ các tài sản thế chấp của khách hàng như sau:

Xem tiếp...
BIDV Bắc Hà Nội- Thông báo phát mại tài sản

BIDV- Chi nhánh Bắc Hà Nội thông báo bán đấu giá TSBĐ

Xem tiếp...
CHI NHANH BAC HUNG YEN

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên thông báo tới các thành viên trong hệ thống BIDV và các cá nhân, tổ chức quan tâm được biết và hỗ trợ Chi nhánh trong việc giới thiệu đối tác mua tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay, cụ thể như sau:

Xem tiếp...
BIDV Bắc Ha Nội-Thông báo bàn giao nguyên trạng tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đèn hình Orion Hanel

BIDV Bắc Ha Nội-Thông báo bàn giao nguyên trạng tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đèn hình Orion Hanel

Xem tiếp...
BIDV- CN Sở giao dịch 2 thông báo bán nợ (Công ty Falcon)

BIDV- CN Sở giao dịch 2 thông báo bán nợ (Công ty Falcon)

Xem tiếp...
BIDV THĂNG LONG BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG

BIDV Thăng Long bán tài sản thế chấp là Nhà xưởng và hạ tầng tại địa chỉ: Km33 - Quốc lộ 18, phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương của Công ty CP Xây dựng Thương mại và Môi trường Hà Nội.

Xem tiếp...