BIDV HÀ THÀNH BÁN TÀI SẢN THU HỒI NỢ

BIDV Hà Thành đang tiến hành xử lý bán tài sản cầm cố là 35.600.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (tài sản cầm cố) để thu hồi nợ vay. Ngân hàng chúng tôi thông báo để Quý Nhà đầu tư được biết với những nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...