Bán nợ new > Ngành xây dựng và kinh doanh BĐS
BIDV Nam Bình Dương thông báo bán nợ

BIDV Nam Bình Dương có nhu cầu bán toàn bộ dư nợ và chuyển giao các quyền và nghĩa vụ có liên quan của công ty TNHH Hiệp Lợi theo thông báo đính kèm

Xem tiếp...
BIDV Long An thông báo bán nợ Công ty TNHH Công Bình

BIDV Long An đang có nhu cầu bán nợ Công ty TNHH Công Bình. BIDV Long An trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân trong hệ thống BIDV và Quý khách hàng được biết và hỗ trợ giới thiệu đối tác mua nợ.

Xem tiếp...
BIDV Bắc Quảng Bình thông báo bán nợ dự án nhà máy xi măng lò quay Áng Sơn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình đang phối hợp với PVcomBank bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Cosevco 6

Xem tiếp...
BIDV Quang Trung bán khoản nợ của Xí nghiệp giấy Hợp Tiến

BIDV Quang Trung bán khoản nợ của Xí nghiệp giấy Hợp Tiến

Xem tiếp...
BIDV THANG LONG THONG BAO CHAO BAN KHOAN NO CTY TNHH MTV BIA RUOU ERESSON

BIDV THANG LONG THONG BAO CHAO BAN KHOAN NO CTY TNHH MTV BIA RUOU ERESSON

Xem tiếp...
Chi nhánh BIDV Chương Dương bán nợ công ty Hải Yến

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương đang có nhu cầu tìm đối tác mua lại khoản nợ vay của các Công ty sau:

Xem tiếp...
BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội bán khoản nợ của Khách hàng Công ty CP Đóng tàu Thủy sản Hải Phòng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội ( BIDV Bắc Hà Nội) có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Đóng tàu Thủy sản Hải Phòng tại BIDV Bắc Hà Nội

Xem tiếp...
BIDV- Bắc Hà Nội Thông báo bán khoản nợ Công ty CP Đóng tàu Thủy sản Hải Phòng

 BIDV- Bắc Hà Nội Thông báo bán khoản nợ Công ty CP Đóng tàu Thủy sản Hải Phòng

Xem tiếp...
BIDV Thái Nguyên thông báo bán nợ Cty KS Việt Bắc

BIDV Chi nhánh Thái Nguyên thông báo bán khoản nợ của Công ty Khai khoáng Việt Bắc như sau:

Xem tiếp...
Bán khoản nợ Công ty TNHH Nam Sơn và các khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của các khách hàng. Nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...
THONG BAO BAN NO

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1 có nhu cầu bán nợ đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 810.

Xem tiếp...