Bán nợ new > Ngành Thương mại và dịch vụ
BIDV Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo bán 07 khoản nợ

BIDV Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo bán nợ

Xem tiếp...
BIDV Chi nhánh Tân Bình- Thông báo bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay

BIDV Chi nhánh Tân Bình hiện đang thực hiện việc bán nợ của khách hàng là Hộ kinh doanh Phạm Thanh Tùng và Công ty TNHH Lưu Phúc. Nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...
BIDV Đông Hà Nội thông báo bán nợ của KH Nguyễn Văn Triệu, Bùi Quang Minh, Trịnh Văn Hòa lần 3

BIDV Đông Hà Nội đang có nhu cầu bán khoản nợ của các khách hàng Nguyễn Văn Triệu, Bùi Quang Minh, Trịnh Văn Hòa theo phương thức thỏa thuận trực tiếp giữa bên mua và Ngân hàng. BIDV Đông Hà Nội trân trọng kính báo để các đơn vị/cá nhân quan tâm biết và liên hệ. Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Xem tiếp...