Bán nợ new > Ngành Thương mại và dịch vụ
BIDV - Bắc Hà Nội- Thông báo bán nợ Khách hàng Nguyễn Duy Hùng và bà Đoàn Thị Quỳnh Hoa

Chi nhánh Bắc Hà Nội- Thông báo bán nợ Khách hàng Nguyễn Duy Hùng và bà Đoàn Thị Quỳnh Hoa

Xem tiếp...
BIDV Hải Dương bán nợ

 BIDV Hải Dương bán nợ CN Cty TNHH Thép Thành Đô.                                                                                                         

 

                                            

Xem tiếp...