Bán nợ > Ngành Thương mại và dịch vụ
BIDV Đông Hà Nội thông báo bán khoản nợ của khách hàng Chu Thị Thảo

BIDV Đông Hà Nội thông báo bán khoản nợ của khách hàng Chu Thị Thảo

Xem tiếp...
BIDV Sơn La có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Xi Măng Chiềng Sinh

 BIDV Sơn La có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Xi Măng Chiềng Sinh. Địa chỉ: Km9, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, Sơn La

Xem tiếp...