Bán nợ new > Ngành Thương mại và dịch vụ
BIDV Chi nhánh Tân Bình- Thông báo bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay

Chi nhánh BIDV Tân Bình đang có nhu cầu bán khoản nợ của khách hàng Nguyễn Minh Trường. BIDV Tân Bình trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân trong hệ thống BIDV và Quý khách hàng được biết và hỗ trợ giới thiệu đối tác mua nợ.

Xem tiếp...
Thông báo bán nợ Công ty CP ĐT&PT xây dựng công nghệ Minh Hà

Chi nhánh BIDV Đống Đa đang có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP ĐT&PT xây dựng công nghệ Minh Hà để thu hồi nợ. Chi nhánh BIDV Đống Đa trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân trong hệ thống BIDV được biết và hỗ trợ giới thiệu đối tác mua nợ.

Xem tiếp...