Bán nợ > Ngành công nghiệp
Chi nhánh Nam Sài Gòn bán nợ vay Công ty CP ĐT Phương Trang

Chi nhánh Nam Sài Gòn bán nợ vay Công ty CP ĐT Phương Trang

Xem tiếp...
BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 thông báo bán nợ (Cty FalCon, Cty Vinh Đa)

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 2 (BIDV – CN SGD2) đang có nhu cầu bán các khoản nợ/tài sản sau

Xem tiếp...
THONG BAO BAN NO CTY TNHH XNK HOA PHAT

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long đang có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty TNHH XNK Hoa Phát, chi tiết như sau:

Xem tiếp...
Bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam – Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

 

Xem tiếp...
Bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải biển Đại Hưng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội đang thực hiện việc bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải biển Đại Hưng cụ thể:

Xem tiếp...
BIDV Bắc Kạn có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Xi măng Bắc Kạn - DATC

BIDV - Bắc Kạn đang tổ chức chào bán khoản nợ của Công ty CP xi măng Bắc Kạn – DATC với các nội dung sau: 

Xem tiếp...
BIDV Quang Minh chào bán khoản nợ của Công ty CP thép Việt Thanh

BIDV Quang Minh chào bán khoản nợ của Công ty CP Thép Việt Thanh

Xem tiếp...
BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội thông báo bán nợ Công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công

 Thông báo bán nợ Công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công

Xem tiếp...