Bán nợ > Ngành công nghiệp
BIDV Đông Hà Nội thông báo bán khoản nợ của khách hàng Chu Thị Thảo

BIDV Đông Hà Nội thông báo bán khoản nợ của khách hàng Chu Thị Thảo

Xem tiếp...
BIDV Sơn La có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Xi Măng Chiềng Sinh

 BIDV Sơn La có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Xi Măng Chiềng Sinh. Địa chỉ: Km9, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, Sơn La

Xem tiếp...
Bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam – Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

 

Xem tiếp...
Bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải biển Đại Hưng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội đang thực hiện việc bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải biển Đại Hưng cụ thể:

Xem tiếp...
BIDV Bắc Kạn có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Xi măng Bắc Kạn - DATC

BIDV - Bắc Kạn đang tổ chức chào bán khoản nợ của Công ty CP xi măng Bắc Kạn – DATC với các nội dung sau: 

Xem tiếp...
BIDV Quang Minh chào bán khoản nợ của Công ty CP thép Việt Thanh

BIDV Quang Minh chào bán khoản nợ của Công ty CP Thép Việt Thanh

Xem tiếp...
BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội thông báo bán nợ Công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công

 Thông báo bán nợ Công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công

Xem tiếp...