Bán nợ new > Ngành công nghiệp
BIDV Chi nhánh Tân Bình- Thông báo bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay

Chi nhánh BIDV Tân Bình đang có nhu cầu bán khoản nợ của khách hàng Nguyễn Minh Trường. BIDV Tân Bình trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân trong hệ thống BIDV và Quý khách hàng được biết và hỗ trợ giới thiệu đối tác mua nợ.

Xem tiếp...
Thông báo bán nợ Công ty CP ĐT&PT xây dựng công nghệ Minh Hà

Chi nhánh BIDV Đống Đa đang có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP ĐT&PT xây dựng công nghệ Minh Hà để thu hồi nợ. Chi nhánh BIDV Đống Đa trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân trong hệ thống BIDV được biết và hỗ trợ giới thiệu đối tác mua nợ.

Xem tiếp...
BIDV Bắc Hà Nội- Thông báo bán nợ

Chi nhánh Bắc Hà Nội hiện đang thực hiện việc bán nợ của khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành. Nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...
Bán khoản nợ Công ty TNHH Đông Ấn

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam – Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của Công ty TNHH Đông Ấn

Xem tiếp...
Bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam – Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

 

Xem tiếp...
BIDV AN GIANG : THÔNG BÁO BÁN NỢ CỦA CÔNG TY CP VIỆT AN

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang đang có nhu cầu bán nợ của Công ty Cổ phần Việt An để thu hồi nợ vay

Xem tiếp...
BIDV Bắc Kạn có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Xi măng Bắc Kạn - DATC

BIDV - Bắc Kạn đang tổ chức chào bán khoản nợ của Công ty CP xi măng Bắc Kạn – DATC với các nội dung sau: 

Xem tiếp...