Bán nợ new > Ngành công nghiệp
BIDV - Bắc Hà Nội- Thông báo bán nợ Khách hàng Nguyễn Duy Hùng và bà Đoàn Thị Quỳnh Hoa

Chi nhánh Bắc Hà Nội- Thông báo bán nợ Khách hàng Nguyễn Duy Hùng và bà Đoàn Thị Quỳnh Hoa

Xem tiếp...
BIDV Hải Dương bán nợ

 BIDV Hải Dương bán nợ CN Cty TNHH Thép Thành Đô.                                                                                                         

 

                                            

Xem tiếp...
BIDV Bắc Hà Nội- Thông báo bán nợ

Chi nhánh Bắc Hà Nội hiện đang thực hiện việc bán nợ của khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành. Nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...
Bán khoản nợ Công ty TNHH Đông Ấn

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam – Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của Công ty TNHH Đông Ấn

Xem tiếp...
Bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam – Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

 

Xem tiếp...
BIDV AN GIANG : THÔNG BÁO BÁN NỢ CỦA CÔNG TY CP VIỆT AN

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang đang có nhu cầu bán nợ của Công ty Cổ phần Việt An để thu hồi nợ vay

Xem tiếp...
BIDV Bắc Kạn có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Xi măng Bắc Kạn - DATC

BIDV - Bắc Kạn đang tổ chức chào bán khoản nợ của Công ty CP xi măng Bắc Kạn – DATC với các nội dung sau: 

Xem tiếp...
BIDV Quang Minh chào bán khoản nợ của Công ty CP thép Việt Thanh

BIDV Quang Minh chào bán khoản nợ của Công ty CP Thép Việt Thanh

Xem tiếp...