Bán nợ new > Ngành công nghiệp
BIDV Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo bán 07 khoản nợ

BIDV Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo bán nợ

Xem tiếp...
BIDV Chi nhánh Tân Bình- Thông báo bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay

BIDV Chi nhánh Tân Bình hiện đang thực hiện việc bán nợ của khách hàng là Hộ kinh doanh Phạm Thanh Tùng và Công ty TNHH Lưu Phúc. Nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...
BIDV Đông Hà Nội thông báo bán nợ của KH Nguyễn Văn Triệu, Bùi Quang Minh, Trịnh Văn Hòa lần 3

BIDV Đông Hà Nội đang có nhu cầu bán khoản nợ của các khách hàng Nguyễn Văn Triệu, Bùi Quang Minh, Trịnh Văn Hòa theo phương thức thỏa thuận trực tiếp giữa bên mua và Ngân hàng. BIDV Đông Hà Nội trân trọng kính báo để các đơn vị/cá nhân quan tâm biết và liên hệ. Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Xem tiếp...
BIDV Bắc Hà Nội- Thông báo bán nợ

Chi nhánh Bắc Hà Nội hiện đang thực hiện việc bán nợ của khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành. Nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...
Bán khoản nợ Công ty TNHH Đông Ấn

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam – Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của Công ty TNHH Đông Ấn

Xem tiếp...
Bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam – Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

 

Xem tiếp...
BIDV AN GIANG : THÔNG BÁO BÁN NỢ CỦA CÔNG TY CP VIỆT AN

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang đang có nhu cầu bán nợ của Công ty Cổ phần Việt An để thu hồi nợ vay

Xem tiếp...
BIDV Bắc Kạn có nhu cầu bán khoản nợ của Công ty CP Xi măng Bắc Kạn - DATC

BIDV - Bắc Kạn đang tổ chức chào bán khoản nợ của Công ty CP xi măng Bắc Kạn – DATC với các nội dung sau: 

Xem tiếp...
BIDV Quang Minh chào bán khoản nợ của Công ty CP thép Việt Thanh

BIDV Quang Minh chào bán khoản nợ của Công ty CP Thép Việt Thanh

Xem tiếp...