Bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam – Chi nhánh Quang Trung đang thực hiện việc bán khoản nợ của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

 

Xem tiếp...
BIDV Bắc An Giang bán TSBĐ là Nhà xưởng, MMTB chế biến thủy sản tại TP Long Xuyên, An Giang

BIDV Bắc An Giang bán tài sản bảo đảm là Nhà xưởng, 01 xe tải và 01 xe đông lạnh, MMTB chế biến thủy sản xuất khẩu tại Số 9 Hùng Vương, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Xem tiếp...